Xin chào khách <Đăng xuất>

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (EVNHPC BUON KUOP) được thành lập tại Quyết định số 304/QĐ-EVN ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có nhiệm vụ tổ chức quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên sông Srêpôk thuộc địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, gồm: NMTĐ Buôn Tua Srah (2x43MW), NMTĐ Buôn Kuốp (2×140MW) và NMTĐ Srêpôk 3 (2×110MW) với tổng điện lượng trung bình hằng năm vào khoảng 2,66 tỷ kWh.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp trở thành đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 theo quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ Công Thương.

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty:

-       Sản xuất điện năng;

-       Quản lý vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện;

-       Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, cải tạo thiết bị điện, công trình điện;

-       Thí nghiệm, hiệu chỉnh, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, thí nghiệm điện;

-       Tư vấn đấu thầu các công trình nhà máy điện có quy mô công suất đến 300MW;

-       Tư vấn đấu thầu các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô điện áp đến 220kV;

-       Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy thủy điện có quy mô công suất đến 300MW;

-       Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có quy mô điện áp đến 220kV

-       Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;

-       Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.

   “An toàn, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường” là phương châm hoạt động lâu dài của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp trong quá trình sản xuất, cung ứng điện điện năng để góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Với đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật lành nghề, nhiều kinh nghiệm, Công ty thủy điện Buôn Kuốp ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành điện.